ACTUALITATE

Inovația este ziua de astăzi și de mîine. Dacă privim în viitor suntem nevoiți să promovăm idei noi, să ne conformăm cerințelor de piață și să contribuim la îmbunătățirea aspectelor socio-economice. În acest context orice ideie care poate fi bazată pe rațiune, aparține uneia sau mai multe persoane poate fi înregistrată drept inovație în conformitate cu legislația în vigoare și este rezervată cu drept de autor pentru ulterioară implementare și brevetare.

Direcţiile prioritare de activitate

 1. înregistrarea propunerilor de raționalizare a cercetătorilor, doctorilor, doctorilor habilitați și a altor categorii de cetățeni interesați;
 2. eliberarea certificatelor de inovator;
 3. organizarea conferințelor, seminarelor, meselor rotunde, training-uri, etc.;
 4. prestarea serviciilor informaţionale şi de consultanţă;
 5. contribuirea la implementarea ideilor de raționalizare pentru dezvoltarea economiei naţionale.
 6. Stabilirea și recomandarea propunerilor pentru înregistrare ca invenție prin respectarea normelor etice și a confidențialității.

Sursa de idei creatoare pentru organizaţiile naționale receptive la inovare

 1. Avantajele procesului inovațional
 2. procesul inovaţional – reprezintă un important punct de pornire în analiza activităţilor oricărei organizaţii economice
 3. procesul inovaţional – constituie legătură directă cu fenomenul creaţiei ştiinţifice şi tehnice
 4. procesul inovaţional – obţinerea unui profit mai mare ca urmare a investiţiei
 5. procesul inovaţional – este un factor critic pentru supravieţuirea şi dezvoltarea celor mai multe întreprinderi
 6. Factori ce influenţează direct procesul inovaţional
 7. îmbinarea activităţii de cercetare-dezvoltare cu cea de marketing – orientarea spre piaţă;
 8. integrarea activităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul obiectivelor de ansamblu ale organizaţiei;
 9. selectarea eficientă a proiectelor şi existenţa unui sistem corect de evaluare;
 10. conducerea şi controlul eficient al proiectului;
 11. sursa de idei creatoare;
 12. organizaţie receptivă la inovare;
 13. antrenarea uneia sau mai multor persoane în procesul de creaţie-inovare.