BULETINUL INOVAȚIILOR

al

Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic

BULLETIN of INNOVATIONS

of the

Center of Innovation and Technology Transfer

Ediţie anuală a înregistrărilor certificatelor de inovaţie eliberate de Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic al A.S.E.M.
iniţiată în 2017

ISSN 2537-6411

E-ISSN 2537-642X