Înregistrarea / Eliberarea Certificatelor

Înregistrarea propunerilor de raționalizare a cercetătorilor, doctorilor, doctorilor habilitați și a altor categorii de cetățeni

View service

Eliberarea certificatelor de inovator

Înregistrarea și obținerea certificatului de inovator permite ca fiecare autor să-și rezerveze timpul necesar pentru

View service

Organizare de evenimente

Organizarea conferințelor, seminarelor, meselor rotunde, training-uri, și multe alte tipuri de evenimente.

View service

Informații și Cnsultanță

Vă punem la dispoziție servicii de informare și consultanță asupra domeniului de inovație

View service

Contribuirea la implementarea ideilor

Contribuim la implementarea ideilor de raționalizare pentru dezvoltarea economiei naţionale

View service

Norme etice și Confidențialitate

Stabilirea și recomandarea propunerilor pentru înregistrare ca invenție prin respectarea normelor etice și a confidențialității

View service

Dacă privim în viitor suntem nevoiți să promovăm idei noi...

Lista de experți

  Nr. Nume, Prenume – Grad ştiinţific, funcţia
  1. Belostecinic Grigore – Droctor habilitat în ştiinţe economice, Profesor universitar, Academician
  2. Cojocaru Vadim – Droctor în ştiinţe economice,  Profesor universitar
  3. Cheibaş Victor – Doctor în ştiinţe tehnice
  4. Cheptine Andrei – Doctor în ştiinţe tehnice, Diplomat
  5. Gaina Boris – Doctor habilitat în ştiinţe tehnice, Profesor cercetător, Academician
  6. Gribincea Alexandru – Droctor habilitat în ştiinţe economice, Profesor universitar
  7. Ganea Victoria – Droctor habilitat în ştiinţe economice, Profesor universitar
  8. Lupu Constantin – Doctor în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar
  9. Mereuţă Ion – Droctor habilitat în medicină, Profesor universitar
  10. Mihailă Svetlana – Doctor în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar
  11. Portărescu Serghei – Doctor în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar
  12. Şargu Lilia – Doctor în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar
  13. Ţurcanu Gheorghe – Doctor în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar
  14. Stihi Ludmila – Doctor în ştiinţe economice, Conferenţiar universitar
  15. Jităreanu Andy Felix Doctor în economie (Iași, România)
  16. Burbulea Rodica doctor în economie, conferențiar universitar
  17. Melnic Viorel doctor în economie, conferențiar universitar
  18. Stratan Alexandru doctor habilitat, professor universitar, membru correspondent al AȘM
  19. Cociug Victoria doctor în economie, conferențiar universitar
  20. Casian Angela doctor în economie, conferențiar universitar
  21. Cotelnic Ala doctor habilitat, professor universitar
  22. Șveț Veronica, doctor în științe medicale
  23. Titu Aurel Mihail doctor, inginer, professor universitar
  24. Boșneagu Pomeo doctor în geografie, professor universitar (Constanța, România)
  25. Chisili Serghei doctor, conferențiar cercetător
  26. Timuș Angela doctor, conferențiar cercetător
  27. Iurcu Elena doctor în biologie, conferențiar universitar