Înregistrarea / Eliberarea Certificatelor

Înregistrarea propunerilor de raționalizare a cercetătorilor, doctorilor, doctorilor habilitați și a altor categorii de cetățeni interesați