Nr. Autor(i), – Propunerea de inovare
1. Belostecinic Grigore, Mereuța Ion, – Fundamentele marketingului și optimizarea pieței
2. Chirinciuc Iurie, Cojocaru Vadim  – Managementul alianțelor strategice în industria mobilei
3. Ilana Ana, Șargu Lilia – Metodă prealabilă de negociere a debitorului în dificultate financiară cu creditorii săi
4. Chirinciuc Iurie, Cojocaru Vadim – Parteneriat în management și marketing
5. Bîlba Valeriu, Mereuță Ion – Metodă de evaluare economică a reabilitării complexe a bolnavilor cu cancer pulmonar
6. Deliu Angela – Productivitatea muncii în esenţă reală a fenomenului
7. Svet Veronica – Metodologii economico financiare de despăgubire în caz de vătămare a sănătății medicilor oncologi la locul de muncă ei
8. Covalenco Alexandru SEPC – Sistemul energetic performant în construcții
9. Gribincea Corina – Perfecționarea eficienței energetice în domeniul agroalimentar
10. Lupu Constantin – Elementele pieței contemporane de capital din România
11. Silvia Lazari, Alexandru Gribincea – Soluţionarea problemelor imigraţiei în uniunea europeană
12. Virginia Cojocaru, Alexandru Gribincea – Migratia şi economia europeană
13. Elena Bădărău, Alexandru Gribincea – Comerţul electronic şi securitatea economică
14. Ludmila Tăbăcaru, Alexandru Gribincea – Promovarea comerţului în spaţiul European prin intermediul misiunilor diplomatice
15. Adrian Ulinici – Metodă de evaluare a eficienţei activităţii economice externe
16. Alexandru Gribincea, Norina Consuela Forna, Doriana Forna – Consecinţe economice ale colaborării internaţionale în domeniul protecţiei sănătăţii
17. Bestenigar Kara, Sedat Hasan Karacaoglo, Salih Kaya, Alexandru Gribincea – Evaluarea relaţiilor economice şi estimarea perspectivelor de colaborare între Turcia şi Germania
18. Danaia Beţivu – Dezvoltarea durabilă a turismului fluvial în spaţiul european
19. Gurgui Amalia, România, Gribincea Alexandru, Moldova – Managementul lanţurilor hoteliere Europene
20. Raisa Duşcov – Inovaţiile – ca premisă al creşterii economice
21. Viorica Ţurcan, Alexandru Gribincea – Impactul pieţei digitale asupra dezvoltării economice în secolul XXI
22. Robu Tudor – Specificul prognozării economice şi implementarea metodelor de dezvoltare a economie naţionale
23. Tatiana Andreeva – Impactul investiţiilor străine directe asupra relaţiilor economice internaţionale şi economiei Republicii Moldova
24. Nazeer Rabah – Noi modele de management al conducerii pentru israel, în epoca globalizării
25. Sergiu Garştea – Strategia de export al produselor și serviciilor pe piața mondială
26. Diana Tcaciuc – Economiile implementării metodei de minimizare a limforeei la bolnavele cu cancer mamar asociat cu Diabet 2 după mastectomie
27. Saleh Naji – Influența managementului și a tehnologiei de economice asupra performanțelor școlare
28. Cernavca Mihai – Valorificarea materiei prime local e în industria ceramică
29. Burbulea Rodica – Metode de prognozare a potenţialului de export
30. Şargu Lilia – Concepte teoretice ale marketingului negocierilor
31. Portarescu Serghei – Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare pentru asigurarea motivaţiei subiecţilor procesului de instruire
32. Salih Kaya, Bestenigar Kara – Turkey&Azerbaıjan ‘’one natıon wıth two states’’ An assessment on bilateral economic relations
33. Teodor Bivol – Managementul parteneriatului ştiinţific
34. Chisili Serghei – Modalităţi de perfecţionare a politicii de formare a preţurilor în agricultură
35. Mantaluţa Aliona – Managementul procesului de lobism
36. Ganea Victoria – Finanţarea activității inovaţionale din perspectiva macroeconomică
37. Avornic Gheorghe – Forme alternative de soluţionare a litigiilor comerciale
38. Popescu Maria – Corelarea raportului cost-preţ in securitatea energetică a Uniunii Europene
39. Hamad Nimer – Management of integration strategies
40. Zеаdi Hаni – Еstimаtion оf the lеаdеrshiр impact оn businеss succеss
41. El Sаied Ibrаhim – Understanding difference in the internationalization of higher education: a comparative study
42. Ana Avornic – Managementul evidenţei contabile în instituţiile publice
43. Amar Amir Ravit – Edducation as semi-public product
44. Ayed Levnawi – The impacts of SBM model on improvement of the Israeli education system
45. Bergmann Ran – A model for improving the information quality
46. Mihaila Svetlana – Impactul controling-ului asupra procesului managerial prin aplicarea metodei de analiza si gestiune ABC – XYZ
47. Hoda SALAME – The methodology of innovator’s formation
48. Saleh AWADA – Systematic approach for preparation of human resources for the labor market in the field of education
49. Alon MENIN – Diminishing the brain drain phenomenon in Israel
50. Ludmila STIHI – Afaceri de familie competivite –model de activitate antreprenorială durabilă
51. Ţibuleac Ana Cuantificarea efectelor economico-financiare ale abuzului de poziţie dominantă asupra entităţii economice
52. Chibercea Natalia Estimarea activităţii economico-financiare a întreprinderilor Cooperaţiei de Consum din Republica Moldova
53. Sandu Maxim, Gribincea Alexandru Investigarea experienţei ţărilor europene în asigurarea securităţii economice
54. LUCA Florin-Alexandru, IGNAT Gabriela Metoda de creștere regională a valorii investițiilor imobiliare prin integrarea de module smart house
55. BODEA Dumitru, ENEA Ioan Catalin Feed-back on-line între cercetare și producție pentru implementarea rezultatelor obținute în cercetarea științifică
56. LUCA Florin-Alexandru, IGNAT Gabriela Rețeaua informală de dezvoltare a antreprenoriatului rural prin intermediul studenților R.I.D.A.R.S.T.8
57. ENEA Ioan Catalin, BODEA Dumitru Alternative nechimice la combaterea clasică cu insecticide împotriva agenților de dăunare la cartoful pentru consum produs în sistem organic
58. Manea Ciprian Simularea chirurgicală a implantării și intervențiile chirurgicale de la nivelul sistemului stomatognat
59. BALTAG Radu Grigore Metoda de transformare a inelului în alternative cu destinaţie diversă
60. CUCIERU Cristina MEREUŢĂ Ion, ŞVEŢ Veronica Metodologie de estimare economică şi socio-medicală a diagnosticului precoce a cancerelor multicentrice a glandelor mamare
61. BRAGOI Diana Securitatea economică a Republicii Moldova în contextul Acordului de Asociere la UE
62. GAŢCAN Ştefan, 86 Managementul, Marketingul şi Calitatea asistenţei obstetrical-genicologice (metodologie de estimare economică şi socio-medicală)
63. BRETAN Florin-Ioan Influienţa comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizaţiei
64. LAUR Veceslav Eficienţa economico-socială a operaţiilor lărgite la bolnavii cu cancer colo-rectal cu extindere locoregională
65. ULINICI Andrian Modelarea uniformității distribuției gospodăriilor agricole după suprafețele disponibile, cu ajutorul indicatorilor concentrării
66. NICHITA Rodica Realizarea dreptului fundamental la învățătură în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
67. SPÎNU Igor Evidenţierea formelor şi metodelor de combatere a contravenţionalităţii. Perfecţionarea mecanismului juridic de aplicare a lor
68. COMAN Claudiu Strategii de comunicare politică în campaniile electorale din spaţiul public românesc
69. ULINICI Andrian Analiza dependenței dintre producția agricolă și factorii de producție in Republica Moldova, după modelul Cobb-Douglas
70. IDRICEANU Cătălin-Ionel Clusterizarea in contextul managementului forestier
71. CERNAVCA Olesea Model econometric privind performanțele obținute cu ajutorul managementului calității.
72. CADOCINICOV Evgheni Modelarea gestionării portofoliului de credite al băncii comerciale
73. FRUMUSACHI Ludmila Particularitățile contabilității în instituțiile medico-sanitare publice, la autofinanțare
74. COCA Carmen Elena Aprecierea echilibrului financiar prin analiza comportamentului consumatorului şi furnizorului de servicii bancare
75. ŢURCANU Gheorghe,CERNAVCA Olesea Roata dințată a TQM
76. AIRAPETEAN Artur Sentința în procesul penal al Republicii Moldova
77. ŞARCO Vasile Modelul de minimizare a riscului de participare a băncii în procesul de legalizare a veniturilor ilicite
78. TOLMACIOVA Irina, MAZUR Elena Innovative approaches to the development of the financial system in the region
79. DANILIUC Aliona Politici paternaliste pe piaţa ţărilor emergente ca un mecanism de mobilizare a economiei naţionale și a populaţiei
80. GANEA Ovidiu ANDRONIC Cristina, SARGU Nicu Establishment and use of financial resources in the enterprises from the Republic of Moldova
81. NICORICI Aliona Metoda de estimare economico-socială a tratamentului LNH, confirmat prin marcarea limfocitelor cu anticorpi monoclonali
82. GHERMAN Ecaterina Определение приоритетных направлений и отраслей для привлечения ПИИ как основополагающая составляющая построения эффективного инвестиционного механизма
83. PLACINTA Gheorghe Eficacitatea socio-economică a Managementului de diagnostic, tratament și monitorizare a bolnavilor cu zooantroponoze
84. Prodan Svetlana Răspunderea penală pentru infracțiunile legate de creditare
85. CIMIL Anișoara Eficiența economică și socio-medicală a Managementului reabilitării bolnavilor cu afecțiuni degenerative și posttraumatice a articulațiilor mari
86. Mohammedelkhatim IBRAHIM MUSTAFA SHARFELDIN The model of adopting international business to changes in the human and cultural business environment
87. URECHI Virgiliu Metodologie de estimare socio-economică a radioterapiei cancerului de col uterin
88. Sanda ȚONCU Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală
89. Adelina FLOREA Principiul egalităţi în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice
90. Maxim SANDU, Alexandru GRIBINCEA Modelarea sinergetică a sistemelor energetice
91. Abu Arar HAILA The role of education in the economy
92. Abu-Rabia HANI Management of university human resources in Israel
93. SOHIR Baghdadi Living standards and motivation for Brain Drain
94. ṬÎRLEA Mariana Rodica Ghid practic de clauze abuzive – soluţie practicắ pentru protecţia clienţilor în contractele bancare de creditare
95. PETROVICI Sergiu, MÎRZA Sergiu Dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale
96. STRATAN Alexandru Mecanismul funcţionării eficiente a sectorului agrar
97. MELNIC Viorel Aplicarea măsurilor de politică netarifară la mărfurile ce se importă în Republica Moldova
98. FRUMUSACHI, Eduard Globalizarea ca tendinţă a dezvoltării economice :perspective pentru Republica Moldova
99. GRAUR Eleonora Mecanismul finanţării micului business în agricultura Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
100. MUNTEAN Vadim, 129 Asigurarea facilitării comerţului internațional pentru agenții economici prin optimizarea unor procese
101. ȚÎRȘU Valentina Dezvoltarea modelului de formare a competențelor profesionale și prognozare a nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice
102. ȚENTI Ana Posibilități de implementare a procesului de formare a preturilor la produsele farmaceutice în Republica Moldova
103. SARCO Alexandru Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra procesului de infiltrare a capitalului străin în economiile naţionale
104. RUSU Patrick Dezvoltarea întreprinderilor din industria farmaceutică prin prisma inovațiilor
105. GAFIȚA Virgil Octavian Modelul restructurării datoriilor entității economice aflate in proces de asanare financiara
106. GUZUN Irina Impactul socio–economic al diagnosticului și tratamentului Sindromului de ochi uscat la copii
107. SÎTARI Daniela Comportamentul liderului politic în campania electorală în Republica Moldova
108. BERGMANN Ran Quantifying information quality
109. GAȚCAN Ștefan Metoda de estimare Economico-financiară a impactului medico-social a Strategiei de optimizare a serviciului perinatologic în Republica Moldova
110. Bulat Inga Metoda de calcularea riscului uman în procesul de evaluarea gradului de realizare activităților planificate.
111. Hlaciuc G. Elena Metode moderne de calculaţie a costurilor
112. FEDAS Vasile Estimarea economico-financiară a mecanismelor de fortificare a sănătății populației cu riscuri metabolice crescute
113. AWADA Saleh Crowdsourcing as a far-reaching management technology for Higher Education development
114. CAPSAMUN Irina Asigurarea calității comerțului online prin servicii poștale internaționale
115. MANEA Ciprian, VIJIAC Iuxel, SEMENESCU Augustin Modele matematice inovative în dezvoltarea economică sustenabilă a IMM-urilor și infrastructurilor de cercetare
116. IGNAT Gabriela The financial profitability rate based on the performance pyramid
117. COCA Carmen Elena Identificarea corelațiilor intre sistemul de valori adoptat de tineri și trăsăturile de personalitate adoptate
118. MANEA Ciprian Managementul riscului la nivelul IMM-urilor finanțate prin fonduri europene nerambursabile
119. COBZARI Ludmila Sistem eficient și accesibil de impozitare pentru Republica Moldova în contextual competitivității internaționale
120. BOSNEAGU Romeo, SARGU Lilia, COCA Carmen Elena, LUPU Sergiu, DANECI-PATRAU Daniel The Republic of Moldova from a Danube riparian state to a black sea’s coastal state
121. ENACHI Diana, PIRVAN Viorel, UNGUREANU Carolina, TURCAN Vadim Indicele de Percepție a Sistemului de Achiziții Publice din Republica Moldova
122. BIVOL Teodor Reţeaua informală de comunicare (R.I.C. 21)
123. JUCOV Artiom Managementului asistenței medicale personalizate în baza studiului comportamental al pacienților
124. STAVER Liliana Creșterea eficientei economice a ecosistemului antreprenorial prin adaptarea reţelei logistice