Nr. Autor(i), – Propunerea de inovare
1. Belostecinic Grigore, Mereuța Ion, – Fundamentele marketingului și optimizarea pieței
2. Chirinciuc Iurie, Cojocaru Vadim  – Managementul alianțelor strategice în industria mobilei
3. Ilana Ana, Șargu Lilia – Metodă prealabilă de negociere a debitorului în dificultate financiară cu creditorii săi
4. Chirinciuc Iurie, Cojocaru Vadim – Parteneriat în management și marketing
5. Bîlba Valeriu, Mereuță Ion – Metodă de evaluare economică a reabilitării complexe a bolnavilor cu cancer pulmonar
6. Deliu Angela – Productivitatea muncii în esenţă reală a fenomenului
7. Svet Veronica – Metodologii economico financiare de despăgubire în caz de vătămare a sănătății medicilor oncologi la locul de muncă ei
8. Covalenco Alexandru SEPC – Sistemul energetic performant în construcții
9. Gribincea Corina – Perfecționarea eficienței energetice în domeniul agroalimentar
10. Lupu Constantin – Elementele pieței contemporane de capital din România
11. Silvia Lazari, Alexandru Gribincea – Soluţionarea problemelor imigraţiei în uniunea europeană
12. Virginia Cojocaru, Alexandru Gribincea – Migratia şi economia europeană
13. Elena Bădărău, Alexandru Gribincea – Comerţul electronic şi securitatea economică
14. Ludmila Tăbăcaru, Alexandru Gribincea – Promovarea comerţului în spaţiul European prin intermediul misiunilor diplomatice
15. Adrian Ulinici – Metodă de evaluare a eficienţei activităţii economice externe
16. Alexandru Gribincea, Norina Consuela Forna, Doriana Forna – Consecinţe economice ale colaborării internaţionale în domeniul protecţiei sănătăţii
17. Bestenigar Kara, Sedat Hasan Karacaoglo, Salih Kaya, Alexandru Gribincea – Evaluarea relaţiilor economice şi estimarea perspectivelor de colaborare între Turcia şi Germania
18. Danaia Beţivu – Dezvoltarea durabilă a turismului fluvial în spaţiul european
19. Gurgui Amalia, România, Gribincea Alexandru, Moldova – Managementul lanţurilor hoteliere Europene
20. Raisa Duşcov – Inovaţiile – ca premisă al creşterii economice
21. Viorica Ţurcan, Alexandru Gribincea – Impactul pieţei digitale asupra dezvoltării economice în secolul XXI
22. Robu Tudor – Specificul prognozării economice şi implementarea metodelor de dezvoltare a economie naţionale
23. Tatiana Andreeva – Impactul investiţiilor străine directe asupra relaţiilor economice internaţionale şi economiei Republicii Moldova
24. Nazeer Rabah – Noi modele de management al conducerii pentru israel, în epoca globalizării
25. Sergiu Garştea – Strategia de export al produselor și serviciilor pe piața mondială
26. Diana Tcaciuc – Economiile implementării metodei de minimizare a limforeei la bolnavele cu cancer mamar asociat cu Diabet 2 după mastectomie
27. Saleh Naji – Influența managementului și a tehnologiei de economice asupra performanțelor școlare
28. Cernavca Mihai – Valorificarea materiei prime local e în industria ceramică
29. Burbulea Rodica – Metode de prognozare a potenţialului de export
30. Şargu Lilia – Concepte teoretice ale marketingului negocierilor
31. Portarescu Serghei – Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare pentru asigurarea motivaţiei subiecţilor procesului de instruire
32. Salih Kaya, Bestenigar Kara – Turkey&Azerbaıjan ‘’one natıon wıth two states’’ An assessment on bilateral economic relations
33. Teodor Bivol – Managementul parteneriatului ştiinţific
34. Chisili Serghei – Modalităţi de perfecţionare a politicii de formare a preţurilor în agricultură
35. Mantaluţa Aliona – Managementul procesului de lobism
36. Ganea Victoria – Finanţarea activității inovaţionale din perspectiva macroeconomică
37. Avornic Gheorghe – Forme alternative de soluţionare a litigiilor comerciale
38. Popescu Maria – Corelarea raportului cost-preţ in securitatea energetică a Uniunii Europene
39. Hamad Nimer – Management of integration strategies
40. Zеаdi Hаni – Еstimаtion оf the lеаdеrshiр impact оn businеss succеss
41. El Sаied Ibrаhim – Understanding difference in the internationalization of higher education: a comparative study
42. Ana Avornic – Managementul evidenţei contabile în instituţiile publice
43. Amar Amir Ravit – Edducation as semi-public product
44. Ayed Levnawi – The impacts of SBM model on improvement of the Israeli education system
45. Bergmann Ran – A model for improving the information quality
46. Mihaila Svetlana – Impactul controling-ului asupra procesului managerial prin aplicarea metodei de analiza si gestiune ABC – XYZ
47. Hoda SALAME – The methodology of innovator’s formation
48. Saleh AWADA – Systematic approach for preparation of human resources for the labor market in the field of education
49. Alon MENIN – Diminishing the brain drain phenomenon in Israel
50. Ludmila STIHI – Afaceri de familie competivite –model de activitate antreprenorială durabilă