Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic a Organizat în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic a Organizat în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Masa rotunda INOVAREA CA SURSĂ A ANTREPRENORIATULUI DURABIL În cadrul FORUMULUI INTERNATIONAL “CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA”. TRIANGLE 2016- EDITIA A 3-A Chișinau, Moldova, 23 martie 2017

scopul promovarea activităților de cercetare – inovare a cercetătorilor și altor categorii de cetățeni, destinate să asigure o dezvoltare a economiei naționale inclusiv al secotului ÎMM

PROGRAM

INOVAREA CA SURSĂ A ANTREPRENORIATULUI DURABIL

sala 205

Moderator: SARGU Lilia
14.30 – 14.45 Rezultateleactivităţii CITT şi implementarea inovaţiilor înregistrate ŞARGU Lilia Directorul Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic conf. univ. dr.
14.45 – 15.00 Oportunităţi pentru dezvoltarea IMM prin implementarea inovaţiilor. STIHI Ludmila. conf. univ. dr. ODIMM
15.00 – 15.15 Beneficiari a programelor implementate de ODIMM. DASCALIUC Daniela. conf univ. dr. ODIMM
15.15 – 15.30 Aspecte inovatorii în cadrul activităţii Edu Joc NOVAC Voctoria antreprenor
15.30– 15.45 Aplicarea inovaţiilor în agricultură GAINA Boris Academician, dr. hab., prof. Academia de Ştiinţe a Moldovei
15.45 – 16.00 Avantajele inovaţiilor în procesul de cunoaştere, învăţare, educaţie ca rezultat al managementului parteneriatelor ştiinţifice al Asociaţiei Vasile Pogor  BIVOL Teodor Iaşi, România
16.00 – 16.15 Importanţa stabilităţii economico-financiare pentru dezvoltarea activităţii inovaţionale în Republica Moldova PERCIUN Rodica Dr. hab., conf. cercet. INCE
16.15 – 16.30 Sinergia învăţământului superior şi cercetării USACI Doina dr. conf. univ. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
16.30 – 16.40 Elemente inovatorii cu impact asupra alianţelor strategice din industria mobilei COJOCARU Vadim Prof. univ. dr. ASEM
16.40 – 16.50 Elemente de tratament inovatorii la sindromul de ochi uscat la copii MEREUŢĂ Ion Prof. univ., dr. hab. GUZUN Irina, drd. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu
16.50 – 17.00 Analiza SWOT a sistemului inovaţional în Republica Moldova Rodica BURBULEA, Veornica MOVILEANU, Universitatea Agrara din Moldova

 

31 32 33 34 35 36 37 38

Read more