12 februarie 2016. Sursa de idei creatoare pentru organizaţiile naționale receptive la inovare.

1

Centrul de Inovare şi transfer Tehnologic în parteneriat cu Centrul de Studii în Integrare Europeană în perioada 11-12 februarie 2016 au organizat Forului Internațional CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA -TRIANGLE 2016.

În data de 12 februarie 2016 s-a organizat mesa rotundă Sursa de idei creatoare pentru organizaţiile naționale receptive la inovare.

Scopul, acestei manifestări este mai întîi de toate atitudinea față de situația social economică a ţării noastre și consolidarea elementelor triunghiului cunoașterii prin prisma inovațiilor și transferului tehnologic. Diversitatea domeniilor de activitate pe care le reprezintă participanții acestei mese rotunde confirm că nimeni nu este indifferent la apelul de edificarea a societăţi bazate pe cunoaştere.

CITT a invitat personalități din mediul academi și de afaceri să împărtășească rolul, necesitatea, contribuția și importanța inovațiilor și transferal tehnologic sub diverse aspect și să încurajeze dezvoltarea și fortificarea acestor activități în Republica Moldova pentru eficienţă şi competitivitate. Alte detalii http://www.triangle.md/

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII

Programul pentru 12 februarie 2016

14.00- 17.30

15.00 – 15.20 ȘARGU LILIA

Directorul

Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic

Mesaj de salut

Prezentarea CITT

Dezbateri

15.20 – 15.40 MEREUȚĂ Ion

Doctor habilitat, profesor universitar

Universitatea de Medicină

Importanţa motorului naţional generator de idei pentru creşterea eficienţei economice

Dezbateri

15.40 – 16.00 MATICIUC Vasile

Directorul institutului de selectie Porumbeni,

Academia de Știinţe a Moldovei

Practici ale implementării Transferului Tehnologic în Republica Moldova

Dezbateri

16.00 – 16.20 GANEA Victoria

Doctor habilitat,

conferenţiar universitar

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică

Dezbateri

16.20 – 16.40 COVALENCO Alexandru

S.A. INTERACTIV

Director general

Prezentarea unui proiect de eficienţă energetică

16.40 – 17.00 CERNAVCA Mihai

Conferenţiar universitar,

doctor în ştiinţe tehnice

Academia de Studii Economice din Moldova

Valorificarea materiei prime locare în scopul Inovării şi Transferului Tehnologic în industria ceramică

Dezbateri

17.00 – 17.30 DISCUŢII

Read more