Statutul

APARIȚIA Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT) este bazată de factorii de influiență directă a procesului de inovare – Dreptul la creație și iideie care este oferit de legislația națională, convențiile internaționale, programele de guvern exprimate prin strategii, CARTEA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE.

Direcţiile prioritare de activitate sunt:
 1. înregistrarea propunerilor de raționalizare a cercetătorilor, doctorilor, doctorilor habilitați și a altor categorii de cetățeni interesați;
 2. eliberarea certificatelor de inovator;
 3. organizarea conferințelor, seminarelor, meselor rotunde, training-uri, etc.;
 4. prestarea serviciilor informaţionale şi de consultanţă;
 5. contribuirea la implementarea ideilor de raționalizare pentru dezvoltarea economiei naţionale.
 6. Stabilirea și recomandarea propunerilor pentru înregistrare ca invenție prin respectarea normelor etice și a confidențialității.
Sursa de idei creatoare pentru organizaţiile naționale receptive la inovare
 1. Avantajele procesului inovațional
 2. procesul inovaţional – reprezintă un important punct de pornire în analiza activităţilor oricărei organizaţii economice
 3. procesul inovaţional – constituie legătură directă cu fenomenul creaţiei ştiinţifice şi tehnice
 4. procesul inovaţional – obţinerea unui profit mai mare ca urmare a investiţiei
 5. procesul inovaţional – este un factor critic pentru supravieţuirea şi dezvoltarea celor mai multe întreprinderi
 6. Factori ce influenţează direct procesul inovaţional
 7. îmbinarea activităţii de cercetare-dezvoltare cu cea de marketing – orientarea spre piaţă;
 8. integrarea activităţii de cercetare-dezvoltare în cadrul obiectivelor de ansamblu ale organizaţiei;
 9. selectarea eficientă a proiectelor şi existenţa unui sistem corect de evaluare;
 10. conducerea şi controlul eficient al proiectului;
 11. sursa de idei creatoare;
 12. organizaţie receptivă la inovare;
 13. antrenarea uneia sau mai multor persoane în procesul de creaţie-inovare.